<<< กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ขอต้อนรับท่านที่ได้มาเยือน ......>>>>
กรอกข้อมูล O-Web
 
 
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
 

การนำผล O-net ตัดสินการจบ

 

 

 
เอกสาร แบบพิมพ์
 

แผนปฏิบัติการสพฐ.ปี55
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม
บันทึก MOU
แบบรายงาน OUCP
บันทึกขออนุมัติงบประมาณ
แบบใบลาป่วย ลากิจ
แบบยกเลิกวันลา
แบบประเมินประสิทธิภาพฯครู
แบบประเมินผู้บริหาร
บันทึกขอไปราชการ
แบบประเมินสมรรถนะ
แบบสังเกตุการสอน
แบบเขียนโครงการ กิจกรรม
รวมแบบฟอร์มเขียนโครงการ
งานวิชาการ ปีงบประมาณ 2555

เอกสารรายงานการจัดการ ศึกษา 2554
แบบคัดกรอง KUS-SI
แบบรายงานตาม บช.สมศ.
แนวการจัดการเรียนตามจุดเน้น
คู่มือแนวการประเมินมาตรฐาน
ปฐมวัย

คู่มือแนวการประเมินมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐาน

เอกสารอบรมแผนงานโครงการ

 
แนวทางการดำเนินงานตาม นโยบายเรียนฟรี ปี 2556
แนวทาง 1
แนวทางการดำเนินงาน
หนังสือแจ้งเลือกหนังสือปฐมวัย
รายชื่อหนังสือปฐมวัย
แบบสำรวจหนังสือเรียนฟรี 56
ค้นหารายชื่อสื่อ หนังสือเรียน
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติวเข้ม
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมกวดวิชาให้กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-NET และสอบเข้าศึกษาต่อ ตามแผนยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้โดยมอบหมายให้ศูนย์ GTX ดำเนิน การ มีการเชิญวิทยากรที่เป็นติวเตอร์จากภายนอก ได้แก่ อ.ศักดิ์ครินทร์ จงหาญ หรือ Kruna มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และครูจากโรงเรียน สุรวิทยาคาร สิรินธร รวมทั้งคุณครูในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยา กร จัดติวให้กับนักเรียนทุกวันและทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ...........

เยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่า
เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา นายเสงี่ยม พวงคำ ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคุณอารยา ศิริทิพย์ ประธานชมรมศิษย์เก่า และคณะ ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.จทบ.สร. และคุณ สมศักดิ์ เจริญพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.สร. ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมือง สุรินทร์ ร่วมประชุมปรึกษา วางแผนการจัดงานดำแดงคืนถิ่น เมืองสุรินทร์ คืนสู่เหย้าครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ............

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อบรมแท็บเล็ต พีซี ให้กับครูตามแผนบริหารแท็บเล็ต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดการอบรม แท็บเล็ตให้กับบุคลากรของโรงเรียน ตามแผนการบริหารแท็บเล็ต โดยมี นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวมอบนโยบาย ทั้งนี้มีนาย สันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับครูชั้น ป.1 ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถใช้ เครื่องแท็บเล็ตพีซีเป็น นำไปบูรณาการสู่การเรียนการสอน ทั้งนี้ในแผน จะจัดให้มีการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะดำเนินการจัด อบรมให้กับบุคลากรในโอกาสต่อไป .....
การอบรมแท็บเล็ตผู้ปกครองนักเรียน ป.1
เมื่อวันที่ 1 - 2 พ.ย.โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดการอบรมการใช้แท็บเล็ต ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา 2555 ทุกคน โดยมีนาย สมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ มอบนโยบายให้กับ ผู้ปกครองนักเรียนสู่การปฏิบัติ มีนานภิตติ แย้มศรี รองผู้อำนวยการชี้แจง ถึงความเป็นมาในการอบรมตามแผนและนโยบายของเขต ทั้งนี้โดยมีนาย สันชัย สังข์ทอง รอง ผอ.ให้การอบรม การอบรมครั้งนี้เป้าหมายคือให้ ผู้ปกครองสามารถใช้แท็บเล็ตเป็น สามารถที่จะนำแท็บเล็ตไปใช้ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ อีกทั้งการบำรุงดูแลรักษาควบคุมการ ใช้งานของลูกหลาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองมาก ดูภาพ......

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อบรมการใช้ Tablet PC เมื่อเดือน ก.ย.55 ที่ผ่านมา สพป.สร. 1 ได้ ได้จัดการอบรมการใช้ Tablet ให้กับครูชั้น ป.1 ทุกโรงเรียน ทั้งนี้ทาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดส่งครู ป.1 เข้ารับการอบรมเพื่อนำทักษะ ความรู้ มาใช้ในการบูรณาการแท็บเล็ตสู่การเรียนการสอน โดยมีนายสันชัย สังข์ทอง รอง ผอ.ร.ร.เมืองสุรินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรม ทั้งนี้โรง เรียนเมืองสุรินทร์ มีแผนการนำแท็บเล็ตมาใช้ตามนโยบาย ผอ.เขต โดยได้ ดำเนินการขยายเครือข่ายระบบ Wifi ให้ครอบคลุม ร.ร. อบรมการใช้ให้กับ บุคลากร นักเรียนแกนนำ และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถนำแท็บเล็ตไปใช้ ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ............... 
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ขอย้ายมาเข้าเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ และย้ายห้องเรียน ในปีการศึกษา 2556
ขอย้ายเข้าชั้นอนุบาล 1
ขอย้ายเข้าชั้นอนุบาล 2
ขอย้ายเข้าชั้น ป.1
ขอย้ายเข้าชั้น ป.2
ขอย้ายเข้าชั้น ป.3
ขอย้ายเข้าชั้น ป.4
ขอย้ายเข้าชั้น ป.5
ขอย้ายเข้าชั้น ป.6
ขอย้ายจากห้อง EIS ไป ห้อง MEP
ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้อง EIS
ขอย้ายจากห้อง EIS ไป ห้องปกติ ชั้น ป.5
ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้องปกติ ชั้น ป.2
ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้องปกติ ชั้น ป.4
ขอย้ายจากห้องปกติไป ห้อง MEP ชั้น ป.3
ขอย้ายจากห้องปกติไป ห้อง MEP ชั้น ป.4
ขอย้ายจากห้องปกติไป ห้อง MEP ชั้น ป.5

จ้งให้ผู้ปกครองที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ นำนักเรียนไปสอบคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับไว้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2556
เวลา 08.00 น.
กลุ่มที่ต้องสอบ ได้แก่
นักเรียนที่ขอย้าย ทุกชั้น
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้องปกติไป ห้อง MEP ชั้น ป.3
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้องปกติไป ห้อง MEP ชั้น ป.5
หากไม่มาสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนไม่รับพิจารณาใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ ในการรับย้ายนักเรียน ตามจำนวนของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละชั้นที่ย้ายออกไปเท่านั้น ผู้ปกครองจะทำเรื่องย้ายเข้ามาได้ ก็ต่อเมื่อนักเรียนผ่านการสอบและมีนักเรียนในชั้นนั้นย้ายออก โดยจะรับย้ายเรียงตามลำดับผลการสอบ
กลุ่มที่ไม่ต้องสอบ แต่ต้องไปรายงานตัวในวันสอบ ได้แก่
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้อง EIS ไปห้อง MEP
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้อง EIS
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้อง EIS ไป ห้องปกติ ชั้น ป.5
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้องปกติ ชั้น ป.2
นักเรียนที่ขอย้ายจากห้อง MEP ไป ห้องปกติ ชั้น ป.4
วิชาที่สอบ
ชั้นอนุบาล 1-2 วัดความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา
ชั้น ป.1-6 สอบ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และทดสอบการอ่านออก เขียนได้
นักเรียนที่ขอเข้าห้อง MEP สอบ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ

กำหนดรายงานตัว และชำระค่าใช้จ่ายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

วัน เดือน ปี ชั้น จำนวนเงินชำระ เวลา สถานที่
5 พ.ค.56

อนุบาล 2
- ห้องปกติ
- ห้อง EIS

3,490 บาท
8,790 บาท
08.30-12.00 ผู้ปกครองชำระเงินที่ห้องเรียน
5 พ.ค.56 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
-ห้องปกติ
- ห้อง MEP
- ห้อง EIS

2,020 บาท
24,020 บาท
7,320 บาท
08.30-12.00 ผู้ปกครองชำระเงินที่ห้องเรียน
5 พ.ค.56 ประถมศึกษาปีที่ 3
-ห้องปกติ
- ห้อง MEP
- ห้อง EIS

2,660 บาท
14,660 บาท
7,960 บาท
08.30-12.00 ผู้ปกครองชำระเงินที่ห้องเรียน
6 พ.ค.56 ประถมศึกษาปีที่ 4
-ห้องปกติ
- ห้อง MEP
- ห้อง EIS

2,665 บาท
14,665 บาท
7,965 บาท
08.30-12.00 ผู้ปกครองชำระเงินที่ห้องเรียน
6 พ.ค.56 ประถมศึกษาปีที่ 5-6
-ห้องปกติ
- ห้อง MEP
- ห้อง EIS

2,605 บาท
14,605 บาท
7,950 บาท
08.30-12.00 ผู้ปกครองชำระเงินที่ห้องเรียน

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 โรงเรียน
ได้ปรับเวลาขึ้นเรียน 07.30 น.

*** ข่าว เอกสาร เตรียมรับการประเมินรอบ 3
>> รายชื่อโรงเรียนและกำหนดการประเมินรอบ 3
>> จุดตัดคะแนน O-Net ปี 2553
>> จุดตัดคะแนน O-Net ปี 2554
>> แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม ระดับปฐมวัย
>> แบบเก็บข้อมูลภาคสนาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>> คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3

แบบทดสอบเพื่อวัดนักเรียน การอ่านออก เขียนได้ ทักษะเพื่อการสื่อสาร รายงาน Online ตามจุดเน้น
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ให้ครูประจำชั้น ประจำสาระ ดาวน์โหลดไปดำเนินการทดสอบและสรุปรายงานผลให้วิชาการทราบภายในสิ้น พ.ย.55

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2556
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

" รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน "


Clip แนะนำ ถ้าชอบกด Like

เด็กซันเทิง...

ผ้าป่า 2 ต.ต.55 ...
กิจกรรมแซนโฏนตาปี 2555 ทางช่อง Thai PBS
แนะนำการใช้ Tablet
 
 
 

 

 
คลังข้อสอบ แบบฝึก
 

คลังข้อสอบครู พชร
คลังข้อสอบ ป.1-6
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ 

สื่อ การเรียนการสอน
 

เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน
science for kids
mate for kids
Kids Health
health for kids worksheets
Techno Kids
รวมสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
VDO สอนภาษาอังกฤษ
VDO สื่อการสอนภาษาไทย
สื่อการเรียนรู้ Onweb
คู่มือ GSP ประถม
คู่มือ GSP มัธยม

 

 

อะไรคืออัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของโรงเรียนในการประเมินรอบ 3 ของ สมศ. ดู CLIP เฉลยจาก สมศ.

ขอชื่นชมกับคนเก่งของเรา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือจัดสอบ O-NET ปี 55
ตารางสอบ O-NET ปี 55
หลักเกณฑ์การสอบ O-NET ปี 55
ข้อสอบ O-NET ปี 48 49 50 51 52
ข้อสอบ O-NET ปี 53 54
แหล่งรวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย
วิเคราะห์ O-NET เครือข่ายฯ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ถ.จางวาง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทร./แฟกซ์ 044-713963
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 March, 2013 18:31Free Web Hosting